Referenties

HUVI heeft een jarenlange ervaring in het ontwikkelen van bouwprojecten. 
Zo heeft HUVI verschillende projecten ontwikkelt voor: PROMOVI NV, Sandhill NV, THV Park Van Damme enz...

Hierbij enkele referenties

Park Van Damme

Het herbestemmen van een zeer grote woning gelegen in een oud park tot een domein met 4 appartementsblokken met in totaal 77 appartementen. Door het voorleggen van een goed doordachte densiteit en een zeer nauwe samenwerking met de Stad Eeklo werd de bouwvergunning vlot vergund. De ingediende bezwaren van rechtstreekse buren werden ingetrokken na een goed uitgewerkte verdere toelichting. Een eerste residentie is afgewerkt volgens een standaard lastenboek en werd verkocht in een globaal beheersysteem. De verdere residenties worden verkocht aan bewoners die de wooneenheden zelf wensen te betrekken. Door het gefaseerd bouwen wordt geen financieel risico genomen. De grondeigenaar geeft een recht van opstal en participeert in het project. 

HUVI zorgde voor een eerste rentabiliteitsstudie, een grondige marktstudie en de volledige uitwerking van een marktconform project. Verder heeft HUVI gezocht voor het behandelen van de bezwaren, het uitwerken met de Notaris van de statuten, het op punt stellen van het beheerconcept en de volledige commerciële strategie. 

(Architectenburo J. Vanderplaetsen, Lembeke) 

MOOBEAM

In plaats van een bestaande villa werd hier een project uitgebouwd met 8 villa’s op een privé domein van 3.6 a. Het gesloten domein verhoogt het privé gevoel en de veiligheid van de bewoners. Het globaal beheer en het onderhoud van de gemene delen zorgt voor een woonconcept van “leven zonder zorgen in het groen” en zorgt verder voor“uniformiteit” wat de meerwaarde op lange termijn garandeert. 

HUVI heeft hierbij de volledige financiële haalbaarheid uitgewerkt, de bezwaren van buren goed afgehandeld, de statuten van de mede-eigendom en reglement van orde gecoördineerd met de Notaris, het bouwteam samengesteld en de volledige verkoopstrategie uitgewerkt.

(Architecten Froment & Delaunois Brussel – Architectenburo J. Vanderplaetsen) 

VOORMALIG KLOOSTER HOTEL VANDEN MEERSCHE

De herbestemming van een uniek klooster in het historisch Gent. Hierbij wou de investeerder een goed zicht van de haalbaarheid voor hij het pand zouden verwerven. Het klooster werd ingedeeld in drie projecten waarvan de eerste en tweede partij appartementen zou bouwen en een derde partij het historisch pand zou herbestemmen en renoveren. Deze voor monumentenzorg heel gevoelige locatie moest ontwikkeld worden als een totaalproject. Uiteindelijk zijn hier twee exclusieve residenties gebouwd met in totaal 22 wooneenheden. Het historisch gedeelte wordt volledig gerenoveerd door een bekende Belgische brouwer. 

HUVI heeft hierbij de ligging gezocht, de zeer moeilijke financiële haalbaarheid onderzocht met architectenbureau SumProject, de verkoop van het historisch gedeelte begeleid, alle onderhandelingen met monumentenzorg en stedenbouw geleid en gezocht voor de verkoop van alle wooneenheden. Ook stond HUVI in voor de marketing, het uitwerken met de Notaris van de basisakte en was tevens beheerder van de promotievennootschap.

(Architecten SumProject Brussel)

VERDERE REFERENTIES

Het betreft verschillende andere projecten en dit voornamelijk in opdracht van families die hun bestaand patrimonium wensen te herbestemmen. Meestal gaat het om middelgrote projecten gaande van 6 tot 20 wooneenheden.