Advies in uitwerken
van residentiele vastgoedprojecten

1

Analyse locatie

> SWOT-analyse van de grond of pand

Bepalen als het voorgesteld vastgoed voldoende potentieel heeft voor de uitwerking van een project.

> Lokaal marktonderzoek van bevolking, concurrerende ontwikkelingen en prijzen.

Deze informatie helpt bij de bepaling van de mogelijke bestemmingen, eigenschappen en haalbare verkoopprijzen.

2

Uitwerking type ontwikkeling

Voorschriften

Bepalen van de mogelijke maximum volumes, bestemmingen volgens de bestaande voorschriften.

Risico bepaling.

Vastleggen wat de risico’s zijn tijdens de ontwikkeling. Vb. : beschermde panden, vervuilde grond, enz…

Raming van de ontwikkelbare oppervlakten en bestemmingen. 

Hierbij worden de m² bepaald alsook verkoopbare en gemene delen. Ook wordt de bestemming bepaald + verdere indeling.

Kostenraming.

Op basis van de eerste raming en marktonderzoek wordt de bouwkost uitgerekend evenals de haalbare verkoop- en huurprijzen. Dit geeft een eerste indicatie van de rentabiliteit.

Beslissing verdere stappen :

Op basis van de parameters zoals hierboven opgenomen wordt al dan niet besloten om het project verder uit te werken.

3

Vastleggen van het bouwteam

Definitieve beslissing ontwikkelaars.

De beslissing wordt genomen wie definitief participeert in het project.

Vastleggen van derden binnen het project.

Volgende partners tot het bouwteam worden bepaald : architect, ingenieur en een technisch en akoestisch bureau indien van toepassing.

Verdere uitwerking van het financieel plan op basis van de uitgewerkte plannen.

4

Offerte aanvragen en toewijzingen

Aan de hand van de eerste uitvoeringsplannen en lastenboeken worden verdere offertes gevraagd. Het bouwteam neemt alle beslissingen voor de verdere toewijzingen. De budgetcontrole wordt constant bijgewerkt.

Financiering. Een volledig dossier wordt uitgewerkt voor de verdere besprekingen met de financiële instellingen. Dit betreft onder andere de financiering van de bouwkost, de bankgarantie voor de kopers, enz…

5

Vastleggen commercialisatie

Het opmaken van alle documenten zoals basisakte, reglement van orde, commercieel lastenboek, brochures, enz…

Verzorgen van het beeldmateriaal zoals 3D tekeningen, promofilm, …

Bepalen van de verkooppartners en opvolging van deze.